BağlıTalep

(Derived demand) Bir başka ürünün üretimine bağlı olarak değişen taleptir. Örneğin demir çelik sanayisinde üreti­len sac ve her tür yassı demir üretimi­nin düzeyi, beyaz eşya ve otomotiv sa­nayilerinin talebine bağlı olarak değişir. Tüketim malı üreten sanayi dallarında üretimin artması metalürji sanayisin­deki üretimin de yükselmesini sağlar.