Bakiye

(Residual) Her tür hesap işleminde ala­cak ile borç arasındaki farktır. “Kalan" veya “artık” da denir.