Balıkçılık

(Fishing) Uluslararası ekonomik sı­nıflandırmalarda tarım sektöründeki faaliyetler kapsamında balıkçılık da bu­lunmaktadır. Sektörün faaliyeti deniz­de ve tatlı sularda su ürünlerinin yetiş­tirilmesi, tutulması ve çıkarılmasıdır.