Baltık Borsası

(Baltic Exchange) 1744 yılında Lond­ra’da bir kahvehanede faaliyet göster­meye başlayan bir navlun borsasıdır. 1900’de anonim şirket statüsünü kaza­nan kuruluşa 600 gemicilik şirketi üye­dir. Borsa, gemi sahipleri ve simsarları ile gemi kiralamak isteyenlere bilgi sağ­lar. Üyeler aynı zamanda borsanın sahi­bidir. Üyelerine günlük navlun piyasa fiyatları, liman bilgileri ve benzeri bil­gileri veren bu borsada, vadeli işlemler için ayrı bir piyasa kurulmuştur. Baltık Borsası’nda fiyatlar arz ve talebe göre belirlenir. Borsanın yayınladığı endeks­ler içinde en fazla ilgiyi Baltık Kuru Yük Endeksi (Baltic Dry Index) görür.