Banka Bonoları

(Bank bills) Yatırım ve kalkınma banka­larının borçlu sıfatı ile düzenleyip ihraç ettikleri sermaye piyasası araçlarıdır. Vadeleri en az 60 gün en çok 720 gündür.