Banka Dışı Piyasa

(Extra bank market) Gelişmiş ülkeler­de bankaların günlük borç ve alacakla­rının takasında nakit fazlalıkları nakit noksanlıklarını aşarak pozitif bir ba­kiye veriyorsa para piyasasının “banka dışında olduğu” ifade edilir. Bunun anlamı, bankaların “merkez bankası pa­rası” ihtiyacı içinde olmadıkları, aksine bankalarda “merkez bankası parası” fazlalıklarının bulunduğudur.