Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK)

(Banking Regulation and Supervision Agency) 23 Haziran 1999 tarihinde ku­rulmuş özerk bir kurumdur. 1 Kasım 2005 tarihinde 5411 sayılı Bankalar Ka­nunu ile bağımsızlık, etkinlik ve kapasite açısından güçlendirilmiştir. Bankaların denetlenmesi ve bankacılık işlemleri ile ilgili düzenlemeler yapılması başlıca gö­revleri arasındadır. BDDK, bankacılık ile ilgili istatistikleri günlük, haftalık, aylık, üç aylık ve yıllık olarak yayınlar. Veriler, Bankacılık Sektörü Verileri ve Banka Dışı Mali Kuruluşlar Verileri olmak üzere iki ayrı bölümde kamuoyuna duyurulur. Fin- türk veri setinde illere göre bankacılık göstergeleri vardır. Üç aylık raporlardan en önemlisi Türk Bankacılık Sistemi Te­mel Göstergeler Raporu adını taşır ve be­lirli bir üç aya ait veriler, dönem tamam­landıktan iki ay sonra yayınlanır.