Bankacılık Krizi

(Bank run) Bir bankanın kapanacağı veya batacağı düşüncesiyle mevduat sahiplerinin paralarını aynı günlerde çekmek istemesi ile ortaya çıkar. Sağ­lam bankalar bile bu panikte zor du­ruma düşer. Yasa koyucu bu nedenle bankalar ile ilgili gerçeğe uymayan ha­berleri yayanlara karşı cezai yaptırım­lar uygulanmasını öngörmüştür.