Bankacılıkta Takas

(Clearing) Bu sistem ekonomilerde çeklerin dolaşımını sağlamıştır. Kliring veya takas denilen ödeme türü, eski çağ­lardan beri bilinmekteydi. Ortaçağ pa­nayırlarında kliring işlemleri önemli yer tutardı. Birbirlerine karşı hem alacaklı ve hem borçlu duruma geçen tacirler, bunları mahsup ederek yalnız bakiyeleri nakit olarak öderlerdi. Kliring sistemi­ni bankacılığa sokanlar, büyük Londra bankalarının görevlileri idi. 18. yüzyıl­da vezne görevlileri bankaları teker te­ker dolaşarak çekleri ve diğer senetleri tahsil etmektense, sokak köşelerinde ve kahvehanelerde buluşarak karşılıklı mahsup işlemlerini yapmışlardır. Banka yönetimleri, önce bu uygulamalara karşı çıksalar da daha sonra bu işlemleri res­mi olarak yapmaya başlamışlardır.