Banner

(Banner) Tanıtım veya reklam amacıy­la hazırlanan, web sitelerinin veya ga­zetelerin alt veya üst kenarlarında yer alan iletişim öğesidir.