Barem

(Assize, pay chart, ready reckoner) Be­lirli formülleri, değişen sayılara ve oran­lara uygulayarak her işlem için ayrı bir hesap yapılmadan kullanılan hazır cet­vellerdir. Bu sistem ilk defa 1682’de uy­gulanmıştır. Sistemi bulan kişi Bertrand François Barreme adında Fransız bil­ginidir. Barem sisteminin geniş bir uy­gulama alanı vardır. Maaş, ücret, prim, temettü, faiz, sigorta ve tazminat hesap­larında, nakliyat tarifelerinde ve mate­matik formüllere gerek duyulan diğer durumlarda bu sistemden yararlanılır.