Barkod

(Barcode) Çubuk kod anlamına gelen bu terim bir bilgi teknolojisi uygulama­sıdır. Barkodla ilgili ilk çalışmalar 1948 yılında ABD’li araştırmacılar Bernard Silver ve Joseph Woodland tarafından başlatıldı. 1971’e kadar süren çalışma­larda renk ve mor ötesi mürekkep gibi çeşitli yöntemler denendi. Daha sonra bilgisayar teknolojisi gelişince ve optik okuyucu ve tarayıcılar devreye girince barkod kullanımı kolaylaştı. Böylece resmi kuruluşlarda ve şirketlerde kulla­nılan barkodların daha fazla bilgi içer­mesi sağlandı. İlk yıllarda barkodun şir­ketlerin tüketicilere karşı bir komplosu olduğu, çubuklar arasında şeytanı sim­geleyen 666 sayısının bulunduğu bile ileri sürüldü. Woodland buluşundan önemli bir gelir elde edemese de 2000’li yıllarda barkod dünyanın her ülkesinde ve her türlü işlemde kullanılmaya baş­landı. Barkoddaki dikey çizgiler, ürünün dağıtım ve satış bilgilerini, üretildiği yeri, markasını ve diğer özelliklerini ifa­de eder. Barkodun yazar kasaya göste­rilmesi ile ürünün adı ve fiyatı görünür. Satılan ürünün stoktan düşülmesini sağlayan bilgiler de barkod üzerindedir.