Başabaş Noktası

(Break-even point) Bir işletmenin kâr da, zarar da etmediği üretim düzeyini tanımlar. İşletme üretim yapmadığın­da sabit maliyetler nedeniyle bir zarar ortaya çıkar. Üretim arttıkça, değişir maliyetler karşılanamadığı için zarar edilir. Maksimum zarar noktasından sonra üretim daha da arttığında değişir maliyetler, ardından sabit maliyetler karşılanmaya başlar ve zarar sıfıra iner. Üretim bu başabaş noktasından sonra devam ettiğinde kâr etme imkânı doğar.

Analiz yapılırken başabaş noktasını be­lirleyen satış hasılatı ve toplam maliyet doğrularının çakışma noktasının bu­lunması amaçlanır. Satış fiyatı, dönem sabit maliyeti, birim değişken maliyet ve satış birimlerinden birisi bilinmi­yorsa bu bilinmeyeni hesaplamak da analiz kapsamındadır. Dikey ekseninde maliyet veya gelirin, yatay ekseninde faaliyet hacminin gösterildiği grafik üzerinde, satış hasılatı doğrusu ile sabit ve değişken maliyetlerinin oluşturduğu toplam maliyet doğrusu çizilir ve her iki doğru kesiştirilir.İşletmenin satış gelir­lerinin toplam maliyetlerini karşıladığı bu noktaya kâra geçiş noktası veya sıfır kâr noktası gibi isimler de verilir. Başabaş noktası kavramı bir denklemle şöy­le ifade edilebilir: Satış miktarı x Satış fiyatı = (Satış miktarı x Birim başına değişken maliyet) + Sabit giderler.