Basamak Kayması

(Bracket creep) Enflasyonist bir or­tamda, vergi oranlarında bir değişiklik olmadığı halde gerçek vergi oranının ve vergi yükünün fiilen yükselmesidir. Yıl içinde alınan toplam ücret veya maaş Gelir Vergisi’nin vergi diliminde belir­tilen tutarı aşınca vergi oranı da yük­selmektedir. Böylece işçi veya memur, satın alma gücünde bir değişim olma­dığı halde daha fazla vergi ödemekte­dir. Bu olaya “vergi dilimi kayması” da denilmektedir.