Basel Bankacılık Denetim Komitesi

(Basel Committee on Banking Supervi­sion: BCBS) İsviçre’nin Basel kentinde yerleşik olan Uluslararası Ödemeler Bankası’nın (BIS) çatısı altında faali­yet gösteren ve bankacılık sektöründe küresel ölçekte ihtiyati düzenlenme çerçeveleri hazırlayan uluslararası bir kuruluştur. BCBS, aynı zamanda ban­kaların denetimi konusunda işbirliğini sağlamaktadır. Komite, küresel finan- sal istikrarı sağlamlaştırmak amacıyla başta sermaye ve likidite alanlarında olmak üzere düzenleme çerçeveleri ya­yımlar ve bu düzenlemelerin ülkelerde­ki uygulamalarını izler. Komite, temel kararlarını ve çalışma planını, Merkez Bankası Guvernörleri ve Denetim Oto­riteleri Başkanı Grubu’nun (Group of Central Bank Governors and Head of Supervision: GHOS) onayına sunar.