Basel I

(BaselI) Basel Komitesi’nin 1988 yılın­da aldığı, paranın yönetimini, kredi ko­şullarını ve risk kriterlerini belirleyen kararlar dizisidir.

Kararlarda bir bankanın batması duru­munda mevduat sahiplerinin karşılaşa­bileceği maliyetleri en aza indirgemek için asgari sermaye üzerinde odakla­nılmış, yeterlilik oranı yüzde 8 olarak belirlenmiştir.