Basel II

(Basel II) Bankacılık Gözetimi Konu­sundaki Basel Komitesi’nin öncülü­ğünde, bankacılık risk yönetimi yak­laşımlarını formüle etme amacıyla oluşturulan ve merkez bankaları tem­silcilerinin katıldığı müzakere platfor­mudur. Ocak 2001 de başlayan Basel II görüşmelerinde, risk değerlendirmesi, piyasanın izlenmesi, varlıkların gözeti­mi ve finansal sistemin istikrarı konu­ları tartışılmıştır. Komite, 2008-2009 Dünya Ekonomik Krizi öncesinde risk­ler konusunda yeterince güçlü bir uyarı yapmadığı için eleştirilmiştir.