Basel III

(Basel III) Basel Komitesi, tüm ülke­leri etkileyen 2008-2009 Ekonomik Krizi’nden sonra 2010 yılında toplana­rak finansal istikrar konusunda yeni önlemler alınmasını kararlaştırdı. Ka­rarda bankacılık sisteminin finansal ve ekonomik streslerden kaynaklanan şokları karşılaması konusu işlendi. Şeffaflık ve bilgi verme yapısının ge­liştirilmesi konusunda yeni önlemler alınırken risk yönetimini geliştirmeyi amaçlayan önlemler karara bağlandı.