Basel IV

(Basel IV) Basel III’ü tamamlayan ve 2027’ye kadar alınması istenen önlem­leri açıklayan çalışmaların yayınlanan belgeleri bankacılık ve finans çevrele­rinde gayriresmi olarak Basel IV olarak anılmaya başlandı. Bu belgelerle serma­ye yeterliliği konusundaki esaslar Ocak 2016’da ve Ocak 2019’da yenilendi. Ba­sel Komitesi’nin aldığı yeni kararlarla, kaldıraç oranlarının sınırlandırılması ve likidite düzenlemeleri konusunda yeni esaslar getirilirken sermaye tanı­mı da değiştirildi. Sermaye yeterliliği konusunda sermaye tamponu kavramı geliştirildi. Bu kararlar ile risk duyarlı­lığının, şeffaflığın ve işlemlerdeki yalın­lığın geliştirilmesi amaçlandı.