Basım Yayın Sanayisi

(Printing industry) Her türlü basılı mal­zemenin hazırlanması ve yayınlanması bu sektörün faaliyet alanına girer. Gazete, kitap ve dergilerin basımı ve çoğaltılması işlerini kapsayan bir sanayi dalıdır. Sek­törün adı sanayi istatistiklerinde “Kayıtlı medyanın basılması ve çoğaltılması” ola­rak geçer. Bu sanayi dalı, CD ve DVD ve benzerlerinin çoğaltılmasını da kapsar.