Başlangıç Maliyetleri

(Start-up costs) Bir faaliyete başlamak için gerekli olan bina, araç, makine, ekipman gibi girdiler için katlanılan kuruluş maliyetleridir. Özellikle bu maliyetlerin batık maliyet niteliği taşı­dığı durumlarda, piyasaya giriş önemli ölçüde zorlaşmaktadır. Örneğin, doğal tekel niteliğindeki piyasalarda, batık maliyet niteliğinde, yüksek başlangıç maliyetlerinin olması piyasaya girişi sı­nırlamaktadır.