Bastırılmış Enflasyon

(Repressed inflation) Ekonominin enflasyonist ortamda bulunmasına rağmen hükümetin fiyatları idari kararlarla be­lirlemesi, daraltıcı maliye ve gelirler po­litikası ile serbest fiyat artışlarına izin vermemesi durumudur.