Batık Firma

(Failed firm) İşi tasfiye etme olasılı­ğı ortaya çıkacak şekilde sürekli zarar eden ve genellikle pazar payını kaybet­mekte olan girişimi tanımlar.