Battallaşma

(Obsolescence of capital goods) Serma­ye mallarının fiziksel olarak yıpranma­larından değil de teknolojik gelişme so­nucunda eskimeleridir.