Bavul Ticareti

(Shuttle trade) Turist olarak bir ülke­ye giden kişilerin kendi ülkelerinde satmak üzere çeşitli tüketim mallarını satın almalarını tanımlar. Doğu Avrupa ülkelerinden Türkiye’ye gelen turist­lerin beraberinde getirdikleri küçük el aletlerini satmaları ile başlamıştır. Sovyetler Birliği’nin dağılmasından sonra Rusya ve diğer Doğu Avrupa ül­kelerinden gelen turistler büyük bavul­lar veya kargo yolu ile tekstil ve kon­feksiyon ürünlerini ülkelerine götürüp satmışlardır. İstanbul Laleli semtinde yoğunlaşan bu ticaretin hacmi 2000’li yıllara doğru 4 milyar dolara kadar yükselmiştir. Rusya ve diğer Doğu Av­rupa ülkelerindeki krizin sona erme­sinden sonra bavul ticareti de önemini zamanla kaybetmiştir.