Bebek Patlaması

(Baby boom) Gelişmiş ülkelerde 1945­1965 arasında doğurganlık ciddi ölçüde arttı ve bu eğilim bir süre devam etti. Bu “patlama” sırasında doğan kuşaktakiler yetişkinlik çağına geldikten sonra daha az sayıda çocuk yaptı. Benzer bir demografik olay Türkiye’de de yaşandı. Nüfus artışı hızı İkinci Dünya Savaşı sırasında geriledi ama sonrasında artış gösterdi. 1945-50 arasında yüzde 2.17’ye yükselen bu hız, 1950-60 arasında yüz­de 2.81’e kadar çıktı. Bu kuşağın gençlik dönemleri, 1968 öğrenci olaylarına, ol­gunluk dönemleri ise 1990 sonrası bü­yük değişim dönemine denk geldi.