Bedelsiz Sermaye Artırımı

(Capital increase through bonus issue) Anonim ortaklıkların, iç kaynakların­dan yaptıkları sermaye artırımını ifade eder. Bu tip ortaklıkların artırdıkları sermaye karşılığı çıkardıkları hisse senetlerini bir bedel almaksızın ortak­larına dağıtarak gerçekleştirdikleri sermaye artırımları, bedelsiz sermaye artırımı olarak tanımlanır.