Beklenmeyen Sorunlar

(In basket method) İnsan kaynakla­rında eğitim yöntemlerinden biridir. Eğitilecek aday, oturduğu masada bulu­nan evrak sepetinde belgeleri bulunan sorunlarla baş başa bırakılır. Sepette ayrıntıları bulunan sorunların çözümü için ürettiği düşünceler ve bulduğu çö­züm yolları daha sonra ayrıntılı olarak değerlendirilir. Bu yöntemde, eğitilecek adaya şirket hakkında temel bilgilerin verilmesi gerekir.