Belirlenmiş Fiyat

(Administered price) Teşebbüsler veya kamu tarafından belirlenmiş olan ve arz-talep koşullarındaki kısa dönem dalgalanmalar karşısında değişiklik göstermeyen fiyatlardır. Bu fiyat katı­lığı bazı ekonomistlere göre, pazar gücünden kaynaklanmaktadır.