Belirleyici Etki

(Decisive influence) Bir teşebbüsün tek başına ya da başka bir teşebbüs veya teşebbüslerle birlikte diğer bir teşebbü­sün stratejik ticari davranışları üzerin­de nihai karar verme olanağına sahip olmasıdır.