Belirteç Türler

(Indicator species) Bir ekosistemde, küçük çevresel değişimlere özellikle du­yarlı olması itibariyle, çevre koşulları ko­nusunda bilgi sağlayan ve çevresel teh­likelerle ilgili erken uyarılarda bulunan türlerdir. Bunun bir örneği denizmaruludur. Denizmarulunun su içinde yoğun olarak büyümesinin ardından plankton­ların ve alglerin sayısında önemli artış görülür. Bunlar sudaki çözülmüş oksijeni tükettiklerinde ekosistem ölür.