Beş Yıllık Plan

(Five year plan) İlk olarak 1920 yılında Sovyetler Birliği’nde uygulanan beş yıl­lık ekonomik planlar, sonraki dönemler­de piyasa ekonomisinin geçerli olduğu ülkelerde de hazırlanmıştır. Türkiye’de planlı dönem 1963 yılında başlamıştır. 10. Beş Yıllık Plan 2014-2018 dönemini kapsamaktaydı. 2019-2023 dönemini kapsayan 11. Beş Yıllık Plan 2019 Ağus­tos ayında yürürlüğe girdi.