Beta Katsayısı

(Beta coefficient, market beta) Hisse senedinin hareketliliğini gösteren bir katsayıdır. Bir hissenin betası, hisse senedi fiyatındaki yüzdesel değişimin piyasa endeksindeki yüzdesel değişime bölünmesiyle hesaplanır. Çıkan sayı 1’den büyük ise hissenin hareketliliği­nin yüksek olduğu söylenebilir. Ayrıca bu katsayı, hissenin borsadaki genel bir düşüş ya da yükseliş trendinde nasıl tepki vereceğini ortaya koyabilir.