Beveridge Planı

(Beveridge Plan) İngiltere’de Sir Willi­am Beveridge tarafından 1942 yılında hazırlanan ve sosyal güvenlik sisteminde bir dönüm noktası olan plandır. Planda yer alan ve İngiltere’de hayata geçirilen sosyal güvence ve haklar sonraki yıllarda diğer ülkelerde de yaygınlaşmıştır.