Beyaz Yakalılar

(White collar workers) Üretim süre­cinde bedensel gücüyle çalışmayan me­mur, teknik eleman ve benzeri çalışan­ları tanımlayan bir terimdir.