Bilanço Analizi

(Balance sheet analysis) Bilanço ana­lizleri yaklaşımlarına göre statik ve dinamik olmak üzere ikiye ayrılır. Sta­tik analiz bilanço kalemleri arasındaki ilişkilerin incelenmesi ile gerçekleşir. Dinamik analizde bilançoda yer alan bilgiler, geçmiş yıllardaki değerlerle veya aynı sektördeki benzer işletmele­rin değerleri ile karşılaştırılır.