Bileşik Faiz

(Compound interest) Herhangi bir sermayeden elde edilen faizin dönem sonunda sermayeye eklenerek yeni dö­nem için bu yeni tutar için hesaplanan faizdir. Ticari bankalar ve diğer finans kuruluşları, bileşik faiz hesaplarını mevduat ve kredi işlemlerinde sıklıkla kullanır. Bileşik faize eskiden “mürek­kep faiz” denirdi.