Bilgi Tabanlı Sistem

(Knowledge-based system) Herhangi bir alanda mevcut bilgi tabanından an­lamlar çıkararak problemleri çözmeyi sağlayan bir sistemdir. Uzman sistem­lerde bilgi tabanında kurallar da bulu­nabilir. Bilgi tabanlı sistemlerin bazıla­rı öğrenme yeteneğine de sahip olabilir.