Bilgisayar Destekli Tasarım (BDT)

(Computer Aided Design: CAD) Bu te­rim, bilgisayarların imalatı yapılması planlanan ürünün tasarımında kulla­nılmasını tanımlamaktadır. Bu yön­temde bilgisayar ekranındaki ürün gö­rüntüsü üzerinde gerekli değişiklikler yapılabilmektedir. Tasarım sonunda ortaya çıkan program, takım tezgâh­larına gönderilerek üretim gerçekleştirilmektedir. Bilgisayarların üretim sürecine katkısının sistematik olarak sağlandığı ilk alan bilgisayar destekli tasarımdır.