Bilgisayar, Elektronik ve Optik Sanayisi

(Computer, electronic and optic in­dustries) İmalat sanayi dallarından biri olan bu sanayi dalı bilgisayar, fotoğraf makineleri ve her tür elektronik cihaz ve eşya üretimini kapsar. Bu sektör tek­nolojik yoğunluk açısından en üst sıra­da yer alan sektörlerden biridir.