Bilgisayarlı Sayısal Kontrol

(Computer numerical control: CNC) Bu sistem, sayısal denetim komutlarını gerçek zamanda depolamak ve kullan­mak üzere düzenlenmiştir. Sistem, tor­na, freze, taşlama makinesi, matkaplar ve benzeri takım tezgâhlarında otoma­tik üretim yapabilmektedir. CNC sis­temi, takım tezgâhının üzerine monte edilmekte, sistem bilgisayar destekli tasarımdan gelen programa göre çalış­maktadır.