Bilinçli Paralellik

(Conscious parallelism) Oligopol pi­yasalarında bir teşebbüsün fiyat ve üretim kararı, rakiplerin fiyat ve üre­tim kararlarından önemli derecede etkilenir. Teşebbüsler sürekli tekrar­layan işlemler nedeniyle belli bir süre sonra bu gerçeğin bilincine vararak, ortada açık bir anlaşma olmadığı hal­de, sanki üretimi kısıp fiyatları arttırmaya yönelik bir kartel oluşturmuşlar gibi davranışlarını koordine edebile­ceklerdir. Buna bilinçli paralel davra­nış veya örtük işbirliği adı verilmekte­dir. Ekonomik etkileri itibarıyla fiyat sabitleme anlaşmalarından hiçbir far­kı yoktur. Ancak, bilinçli paralel davra­nışın rekabet yasalarını doğrudan ihlal ettiğine hükmetmek için kesin kanıt­lar gerekebilir.