Bilişsel Bilim

(Cognitive science) Zihnin bir olayı can­landırma ve bir süreci hesaplama kapa­sitelerini ve bunların beyindeki yapısal ve işlevsel olarak gösterimini keşfetme­yi amaçlayan disiplinler arası bir bilim dalıdır. Bilişsel bilim, psikoloji, bilgisa­yar, fen bilimleri, dilbilim, antropoloji, felsefe, eğitim, matematik, mühendislik ve nöroloji gibi değişik disiplinlerden yararlanmaktadır. Beynin yapısı ile ilgili yeni bilgiler yapay zekâ çalışmalarına da yeni ufuklar açmaktadır.