Bin Kişi Başına Maliyet

(Cost per thousand) İletişim araçları­nın maliyet etkinliğini, her 1000 kişiye ulaşmak için gerekli olan kaynak har­camalarını karşılaştırarak ölçen bir kı­yaslama yöntemidir.