Birikmiş Amortisman

(Accumulated depreciation) İşletme­de bir sabit varlığın maliyetinin çeşitli dönemlerde giderleştirilen bölümleri­nin toplam tutarıdır. Bu tutar kümüla­tif olarak “birikmiş amortisman” hesa­bında gösterilir. Bir dönem için ayrılan amortisman, amortisman gideri hesa­bının borcuna, birikmiş amortisman hesabının alacağına kaydedilir.