Birim Maliyet

(Unit cost) Bir işletmenin ürünlerin üre­timi için harcadığı tüm üretim faktörle­rinin para ile ifade edilen değerlerinin, ürün ya da hizmet birimi başına düşen tutarı birim maliyet olarak adlandırılır.