Birincil (ön) Pazar

(Primary market) Ana ürün ve bu ürünle birlikte ya da bu ürünün alımın- dan daha sonra satın alınması gereken yan ürünlerin satışının gerçekleştiği pazarları ifade etmek için özel terimler kullanılmaktadır. Müşterinin satın aldığı ilk ürün birincil ürün (primary pro­duct), bu ürünün kullanılabilmesi için daha sonra ihtiyaç duyulan ürün ise ikincil ürün (secondary product) olarak adlandırılmaktadır. Birincil ve ikincil ürünlerin ticaretinin gerçekleştiği pazarlar ise sırasıyla birincil (ön pazar) ve ikincil (ardıl pazar) olarak tanımlan­maktadır. Dayanıklı bir tüketim ürünü ile onunla birlikte kullanılan kısa ömür­lü ürünler (örneğin, yazıcı-kartuş) için oluşan pazarlar birincil ve ikincil pazar ayrımına bir örnek oluşturmaktadır.