Birleşik Fon Bankası

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu’nun mülkiyetinde olan bu banka 1997’de Bayındırbank adını taşımaktaydı. Ban­ka 1958’de Çaybank adı ile kurulmuş 1992’de unvanı Derbank olmuştu. Bir­leşik Fon Bankası, kapatılan Çaybank, Derbank, EGS Bank, Bayındırbank, Etibank, İktisat Bankası, Kentbank ve Toprakbank’ın külli halefi olup sayılan bankaların mevduat ve kredi işlemleri­ni takip etmektedir. Bankanın 1 şube­sinde 220 çalışanı vardır.