Birlikte Markalama

(Co-branding) Tek bir ürün üzerinde imalat yapan iki firmanın iki marka­sının bir araya getirilerek tek bir ürün markası olarak sunulmasını ifade eden terimdir.