Biyomimetik

(Biomimetics) İnsanların, doğadaki ör­neklerden esinlenerek veya bu örnekle­ri taklit ederek oluşturdukları aletleri, süreçleri ve sistemleri ifade eden bir terimdir. Bu kelimenin yerine biyomimikri kelimesi de kullanılmaktadır.